News | About CROC | Bands | Schedule | RS | FAQ | Rent Equipment | Forum | Pictures | Login
Nytt medlemsmail har skickats ut! 15-03-18
Posted by Ralph
Har ni inte fått mailet? Fråga bandansvariga. Annars så hör av er så löser vi det.
 
CROC-möte 2013-04-16 13-04-16
Posted by Gustaf
§1 Mötets öppnande
Mötet öppnades
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare
• Mötesordförande: Jonas Dackman
• Mötessekreterare: Erik Aremyr
• Justerare: Henrik Nilsson, Fredrik Svärd
§3 Uppföljning av förra mötets frågor
• Mikrofon till akustiska instrument är köpt (funkar till allt utom trumpet och trombon eftersom det är för kraftiga ljud. När den kopplas in måste man slå på phantom power.)
• Trumcase är köpt också.
• Fler pedaler? – Ja, de funkar bra! Köp in tre till!

§4 Övriga frågor
• Har kommit in klagomål på att det saknas grejer och är ostädat i replokalen. Pukan är fixad, fäste till sista mickstativet är köpt och repan är städad. Trumskinnen är också bytta precis!
• Det är upp till alla att hålla det lite fräscht i replokalen så att det håller sig i alla fall resten av terminen.
• Hur går det med spelningar? GasqueK verkar vara helt ointresserade av att ha med CROC-spelningar att göra. Nästa steg är att höra med något sexmästeri eller fixa ett eget arrangemang.
• Trasiga monitorer i replokalen? Om det bara finns två som fungerar bra så köper vi in en till.
§5 Mötets avslutande
• Mötet avslutades av ordförande 18:05
 
Terminens sista CROC-möte 13-04-01
Posted by Gustaf
Hej!


Årets andra och denna terminens sista möte kommer hållas tisdagen den 16/4. Som vanligt kommer det hållas 17:30 i HA3 (eller någon annan av hörsalarna om inte trean är ledig) och det blir nog ett kort möte eftersom den nya styrelsenr redan är utsedd osv. Det är dock viktigt att alla kommer för att få behålla sina reptider!


Dagordningen kommer att se ut så här:


1. Öppnande av möte
2. Val av mötesordförande
3. Uppföljning av förra mötets frågor
4. Övriga frågor
5. Mötets avslutande


MVH Jonas Dackman, ordförande CROC
 
Mötesprotkoll 29/1 13-01-29
Posted by Gustaf
§1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av Jonas Dackman 17:30
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare
Mötesordförande: Jonas Dackman
Mötessekreterare: Erik Aremyr
Justerare: Victor Lundgren och Christian Onsjö

§3 Fördelning av reptider och närvaro
• Rolling Dice, Slackermen och From Scratch inte här. Resten av banden på RS är här.
• The Beds byter från lördag 11-14 till lördag 14-17. (Slackermens gamla tid)
• Psychobrew slutar.
§4 Nya medlemmar
• Box får tiden på söndag 14-17
• 2 nya band med obestämt namn avvaktar på reptider.
§5 Uppföljning av förra mötets frågor
• Trumstativslåda – Vi måste köpa en ny. Hardcase med hjul kostar ca 2500 kr. Mötet beslutar om att beställa en sådan från Andreassons musik.
• Trumskinn – Nya finns, byt själva om ni tycker de nuvarande är dåliga.
• Pedal – Vi har en ny till poddarna, men ingen har testat än. Vi avvaktar på åsikter innan vi köper in tre st till (två vardera till replokal och livekit totalt)
• Nästa pubrunda – Jonas har pratat med GasqueK, men har fått avvikande svar och engagemang. Ska försöka igen.
§6 Övriga frågor
• Mic för akustiska instrument – vi köper en från Andreassons för ca 4000 kr (den lite dyrare varianten).
• Alla band ska boka upp sin tid i schemat för terminen och avboka om man inte ska använda tiden. Man får boka något annat bands RS-tid max en vecka i förväg.
§7 Utse ny styrelse
• Ordförande, kassör och medlemsansvarig kommer behövas nya. Styrelsen förklarar vad posterna går ut på.
• Tre självnomineringar, som enhälligt blir invalda:
• Christian Onsjö, ordförande
• Carl Onsjö, kassör
• Darijan Jelica, medlemsansvarig
§8 Mötets avslutande
• Mötet avslutades av ordförande

 
Crocmöte 13-01-28
Posted by Fausto
Crocmöte HA# tisdagen 29 januari, klockan 17:30
 
Next Last