News | About CROC | Bands | Schedule | RS | FAQ | Rent Equipment | Forum | Pictures | Login
Vad är Croc
Föregående
fråga
FAQNästa
fråga
Vad är Croc
1) a) Croc står för Chalmers Rock Clubb.

1) b) Croc är en kårförening, som lyder under Chalmers student kår.

1) c) Croc skall enligt paragraf 1.1 i stadgarna: Föreningen skall verka för att främja musiklivet på Chalmers och teknologernas musikkontakter både över sektionsgränserna och utanför högskolan
Föregående
fråga
FAQNästa
fråga