News | About CROC | Bands | Schedule | RS | FAQ | Rent Equipment | Forum | Pictures | Login
Hur går man med i Croc?
Föregående
fråga
FAQNästa
fråga
Hur går man med i Croc?
3) a) Man börjar med att kolla RS (Reference Schedule). Sedan bestämmer ni/du i bandet en tid som passar er och som är ledig. Kontaktar rimligt vis den som är Medlemsansvarig i styrelsen alternativt mailar ni Styrelsen, (croc@chs.chalmers.se)

3) b) Därefter fyller man i Replokalskontraktet och Bandblanketten och lämnar dem i Crocs brevfack. Brevfacket ligger bredvid kårexpeditionen.

3) c) Nästa punkt är att betala bandavgiften. Den kan variera av olika skäl. Normalt är den 1500 kronor per termin. Är ni osäkra kolla den här sidan.

3) d) När Medlemsansvarige har ert kontrakt och klartecken från kassören, så skickar han in en lista till HA (Hus Ansvarige). HA aktiverar då ert Traxkort, detta för att ger er access till föreningstorget.

3) e) Därefter får ni ett mail av Medlemsansvarige som innehåller klartecken, login info, och koden till Replokalen.

3) f) När ni har detta mail, så kan ni gå till kårexpeditionen för att aktivera er Aptus bricka. (Om du inte har en Aptusbricka så kan ni köpa en hos kårexpeditionen för 150 kronor.)

3) g) Och har ni kommit till den här punkten, så skall allt vara klart. Men kontrollera för säkerhetsskull att ni kommer in i Föreningstorget och in i replokalen.
Föregående
fråga
FAQNästa
fråga