News | About CROC | Bands | Schedule | RS | FAQ | Rent Equipment | Forum | Pictures | Login
Vad är RS?
Föregående
fråga
FAQNästa
fråga
Vad är RS?
9) a) RS står för Referens Schema eller Reference Schedule.

9) b) RS visar bandens fasta tider, tider som banden har rätt att använda, eller avboka.

Föregående
fråga
FAQNästa
fråga